Velkommen!

eirin-101.jpg

Som coach er jeg en sparringspartner og støttespiller.

Jeg utfordrer, stiller spørsmål og benytter ulike metoder for få til endringer. Jeg tror alle kan realisere og få til det de ønsker. Mitt bidrag er å hjelpe deg med å skape løsninger for at du lykkes. Coaching er for deg som vil ha en endring og er motivert til å gjøre jobben for endring. Det kan være å utfordre komfortsonen, åpne opp for nye synsvinkler, eller endre innøvde vaner som kan være begrensende.

I en coachingprosess kan du få hjelp til å realisere mål, håndtere utfordringer, stress, få større klarhet eller mestre ulike situasjoner. Jeg har allsidig erfaring fra privat og offentlig sektor, og har jobbet som leder i mange år.

For meg er det viktig at du i møte med meg opplever resultater, utvikling og glede.

- Eirin

iStock_000019439163Large

Å stå stødig som du er med alle dine egenskaper, sammensatt av mange deler, alle på sin plass støtter deg og har sin funksjon. Oppreist og i balanse. Slik kan Eiffeltårnet være et symbol på det å være menneske.

iStock_000020441369Large

  • Opplever du hverdagen haster forbi?
  • Inneholder livet det du ønsker?
  • Er det hendelser som setter deg "sjakk matt"?
  • Du har drømmer å realisere, men kommer ikke igang?
  • Skulle du ønske at noe var annerledes?

iStock_000045732088_Full

Hva ser du? Mørke skyer, solen som skinner igjennom eller noe helt annet? Din indre dialog, altså det du sier til deg selv påvirker dine følelser og prestasjoner. Hva vil du si til deg selv som støtter deg, og gir deg det du trenger i hverdagen?

Vil du ha endring, utvikling og mer bruk av dine ressurser?

We approve!

"Ledelse er mellommenneskelig samspill for å oppnå mål"

Kommunikasjon er helt avgjørende for all samhandling. Det du sier har en effekt, noen ganger den ønskede effekt og andre ganger ikke. Hva gjør at du noen ganger lykkes og blir forstått akkurat slik som du ønsker? Hva gjør at teamarbeid og samarbeid går helt av seg selv? Hvordan du opptrer påvirker i stor grad de resultater du får.

People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel

(Maya Angelou)