«Det føles som å gå opp en rulletrapp som går raskere nedover»

A group of athletes competing in a triathlon

Dette er beskrivelsen fra en kunde om et område i livet som ikke fungerte. Han opplevde at det han gjorde ikke hadde noen effekt, for det var så mange andre motkrefter som dro i motsatt retning. Han var rimelig fortvilet da han kom til meg.

Vi snakket litt om metaforen som kunden beskrev. Om hvem som har styringen på rulletrappa, hva han har kontroll over og kan ta ansvar for, og hva er omgivelsene?

Mange ganger så skulle vi ønske at alle de andre hadde gjort annerledes, om bare forholdene rundt oss kunne vært slik eller slik. Ja, da hadde ting vært så mye lettere. Det eneste vi har kontroll over er oss selv, og hvordan vi vil forholde oss til omgivelsene. Hvilken mening og betydning du legger i det som skjer med deg og rundt deg, påvirker hvordan du opplever det.

Vi kan ikke forandre andre eller det som er rundt oss. Men vi kan endre hvordan vi vil forholde oss til det som skjer med oss, og betydningen vi legger i det. Vi kan altså forandre hvordan vi ser på virkeligheten.

I kundens eksempel, så opplevde han at omgivelsene påvirket han så mye, at han ikke klarte å gjøre de endringene han ville. Han mistet fokus, og brukte all sin energi på det rundt han som ikke fungerte.

Han beskrev det som «Jo mer jeg fokuserer på det som ikke fungerer, jo raskere går rulletrappa nedover, og jeg sliter opp».

Vi snakket litt om hva han kunne ta ansvar for. «Jeg skal stoppe rulletrappa, så jeg kan gå mine steg». Han ville slutte å fokusere på alt det rundt ham som gjorde at han ikke fikk til. Han konkretiserte hva han kunne ta ansvar for og påvirke. Han skrev ned handlinger og tiltak han ville fokusere på som gir energi og mestring.

Når vi jobber med å etablere nye vaner, nye rutiner kan vi møte på indre motstand. Vi kan for eksempel finne på unnskyldninger på hvorfor vi ikke gjør det vi vil, eller vi utsetter.

Noen ganger oppleves motstanden uovervinnelig. I en coachingsamtale blir du bevisst på din motstand, og du kan ta tak i den. Du henter også frem målet, det du tror og på jobber for. Henter frem viljen, ressursene og kraften du har i deg til å mobilisere det som er viktig.

Kunden lagde seg strategier på hvordan vil jeg håndtere frustrasjon på veien, og hva kan jeg lære av motstanden jeg møter?

Han lærte seg å håndtere motstand bedre, tok mer styringen på det han har ansvar for, og fokuserte mer på de små endringene i hverdagen som virker. Dette gjorde at han opplevde mer mestring, fikk mer guts, og endringen opplevdes mye lettere.

Synes sitatet til Henry Ford passer godt å avslutte med «Dersom du tror at du kan, eller tror at du ikke kan, har du helt rett».

(Historien er skrevet med tillatelse fra kunde)

– Eirin