Livet – hverdagsrefleksjon

Hverdagen går, den er, og med ett så er år gått. Tiden. Hvor ble den av? Hva skjedde?

Stoppe opp, hvor er jeg, hvor skal jeg, hva gjør jeg?

Ja jeg fyller tiden med det jeg liker, jeg har det gøy i hverdagen, jeg har små gullkorn som gir de små hverdagsgledene. Og jeg har frustrerte eller tunge studer som også er en del av livet. Jeg håndterer og lærer. Blir klokere, og reiser meg opp igjen når det er vanskelig. Så hva handler det hele om?

Fylle dagene med det som gir glede. Og hva gir glede? Glede for meg kan være det samme som for deg, og det kan være helt ulikt. Og det endres. Det som nå gir glede kan være annerledes enn det som før gav glede. Det er i utvikling. Og jeg følger den utviklingen, det er min rettesnor.

Fyller hverdagen med gleder. Og utforsker hva gir glede, noe vet jeg helt sikkert, og noe vil jeg finne mer ut av. Nye opplevelser skal erfares. Livet skal leves

– Eirin